Outsourcing kadrowo-płacowy
 
drukuj | A | A | A

Outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing kadrowo-płacowy, zwany również „payroll service” to wydzielenie z przedsiębiorstwa działu kadrowo-płacowego do firmy zewnętrznej.

Proponujemy pełną lub fragmentaryczną obsługę firmy na zasadach outsourcingu (obsługi zewnętrznej). Usługę oferujemy jako współpracę ciągłą – na zasadzie podpisanej umowy lub jako usługę jednorazową, po otrzymaniu zlecenia od Klienta. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, lojalną współpracę oraz pełną poufność przekazywanych nam danych.
 

Korzyści, jakie Państwo mogą uzyskać dzięki wprowadzeniu tej usługi to przede wszystkim redukcja kosztów naliczania płac, elastyczność w zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników, dostęp do najnowszych przepisów prawa pracy i nowoczesnych rozwiązań, bez angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.

 Dodatkowe korzyści z wykorzystania outsourcingu to:

  • brak kosztów związanych z systematycznym szkoleniem i dokształcaniem personelu;
  • brak ryzyka związanego z rotacją specjalistów ds. kadr i płac w Państwa firmie;
  • brak ryzyka związanego z przeprowadzaniem rekrutacji specjalistów oraz kosztów ich zatrudnienia;
  • brak kosztów związanych z nieobecnościami pracowników w pracy ( zwolnienia lekarskie, urlopy);
  • dostęp do najnowszych przepisów i aktualizacji praca pracy bez angażowania środków własnych;
  • dostęp do najnowszych rozwiązań i systemów kadrowo-płacowych, bez angażowania własnych środków, personelu i ponoszeniu ryzyka;
  • przeniesienie ryzyka związanego z kontrolami państwowymi na firmę zewnętrzną.
     

Kadry:
• prowadzenie teczek osobowych pracowników;
• kontrola dokumentów historycznych pracowników;
• wystawianie skierowań na badania lekarskie
• skierowania na szkolenia BHP; kontrola dokumentacji szkoleń;
• sporządzanie umowy o pracę;
• sporządzanie umów cywilno – prawnych
• sporządzenie oświadczeń i pism zgodnie z Kodeksem Pracy
• ewidencje świadectw lekarskich dopuszczających do pracy;
• prowadzenie kartotek urlopowych oraz rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
• sporządzanie aneksów i wypowiedzeń;
• administrowanie teczkami pracowniczymi;
• przeprowadzanie rejestracji pracowników w ZUS;
• przygotowywanie raportów kadrowych;
• sporządzanie dokumentów do rent, emerytur i świadczeń rehabilitacyjnych;
• sporządzanie deklaracji PFRON;
• reprezentowanie klienta przed GUSem, ZUSem;
• reprezentowanie interesów klienta przed PIP;
• przygotowanie dokumentacji przed kontrolą PIP;
• inne usługi wg zapotrzebowania;
• NOWOŚĆ: oferujmy usługę auditu kadrowego - dla Przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić poprawność prowadzonej przez siebie dokumentacji (usługa jednorazowa lub okresowa).

Płace:
• sporządzanie listy płac i zasiłków;
• przygotowywanie przelewów wynagrodzeń;
• deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego;
• przygotowanie deklaracji RMUA dla pracowników oraz „pasków wynagrodzeń”;
• sporządzanie deklaracji PFRON;
• rejestracja pracownika w ZUSie;
• naliczanie ekwiwalentów urlopowych;
• rozliczanie nadgodzin;
• naliczanie premii;
• sporządzanie deklaracji wyrejestrowania pracownika;
• sporządzanie wydruków rozliczeniowych do ZUS.

Zapytaj o szczegóły - napisz do nas.