Minimum sanitarne
 
drukuj | A | A | A

Minimum sanitarne

HACCP

System mający na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

W Polsce obowiązek wdrażania systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywnosć specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obowiązek wdrożenia HACCP we wszystkich firmach sektora spożywczego został wprowadzony wraz z wejściem do Unii Europejskiej   w dniu 1 maja 2004.

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
  • Określenie krytycznych punktów kontroli.
  • Ustalenie wartości krytycznych.
  • Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych.
  • Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli.
  • Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu.
  • Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 [kliknij]