Szkolenia bhp
 
drukuj | A | A | A

Szkolenia bhp

  Szkolenie okresowe pracodawców

 • osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami,spółdzielniami, czas/okres: 16 godz. co 5 lat,okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 6 m-cy od  rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

 • kierownicy wydziałów lub innych komórek organizacyjnych, mistrzowie i brygadziści,czas/okres: 16 godz. co 5 lat okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie okresowe pracowników służby bhp

 • czas/okres: 32 godz. co 5 lat okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

 • projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji czas/okres: 16 godz. co 5 lat okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych

 • czas/okres: 8 godz. co 6 lat okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • czas/okres: 8 godz. co 3 lata (na stanowiskach pracy na których nie wykonuje się prac szczególnie niebezpiecznych)
 • czas/okres: 8 godz. co 12 m-cy(na stanowiskach pracy na których wykonuje się prac szczególnie niebezpieczne)okres, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe: do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy.

 Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • każdy pracodawca wykonujący zadania służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien odbyć takie szkolenie przed podjęciem wykonywania tych zadań. Szkolenie przeprowadzane jest w formie kursu lub seminarium, w wymiarze 64 godz. (w tym 6 godz. ćw.).

Szkolenie dla członków zespołów powypadkowych

 • celem szkolenia jest przygotowanie członków zakładowych zespołów powypadkowych do prawidłowego wykonywania czynności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz.U. nr 115 z 1998 r., poz. 744) w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

 Szkolenie w zakresie ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

 • jednodniowe szkolenie przeznaczone jest dla osób mających styczność w miejscu pracy z substancjami i czynnikami chemicznymi.

Szkolenie osób biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością w zakresie przestrzegania zasad higieny (minimum sanitarne).

 •  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. nr 104, poz. 1096)
 • po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin z zakresu podstawowych zagadnień higieny oraz wydawane jest zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

 Kurs dydaktyczny dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe bhp.

Terminy wszystkich szkoleń ustalane są w miarę napływu zgłoszeń. Wypełnij formularz zgłoszenia.

Nie można dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez aktualnych szkoleń bhp - zamów szkolenie.