Zarządzanie
 
drukuj | A | A | A

Zarządzanie

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo. 

Jakość produktów i usług – projekty, szkolenia, wdrożenia, przygotowanie firm do uzyskania certyfikatów w zakresie ISO 9000:2000 oraz HACCP. Audytor  wewnętrzny.

Ochrona środowiska naturalnego - projekty, szkolenia, wdrożenia, przygotowanie firm do uzyskania certyfikatów w zakresie PN-ISO 14001, doradztwo w zakresie metod utylizacji odpadów. Audytor  wewnętrzny.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – projekty, szkolenia, wdrożenia, przygotowanie firm do uzyskania certyfikatów w zakresie OHSAS 18001, PN-N-18001, ISRS, SCC (VCA). Audytor  wewnętrzny.

Zarządzanie personelem – szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności osobowych. Kadry, treningi dla trenerów. Audytor  wewnętrzny.

Zapytaj o  dodatkowe informacje !  Wypełnij formularz zgłoszenia.