Przewóz towarów niebezpiecznych
 
drukuj | A | A | A

Przewóz towarów niebezpiecznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. Nr 187, poz. 1571).

Kierowca, który nie posiada jeszcze zaświadczenia ADR, a ukończył 21 lat - może przystąpić do kursu dokształcającego początkowego. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym zostaje wydane zaświadczenie ADR, które jest ważne przez okres 5 lat. Zaświadczenie ADR wydawane jest w dniu egzaminu. Egzamin państwowy odbywa się z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. W roku poprzedzającym datę upływu ważności zaświadczenia ADR, kierowca jest zobowiązany ukończyć kurs dokształcający doskonalący.

Zapraszamy na organizowane przez nas kursy. Wypełnij formularz zgłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kursów.