Energetyka
 
drukuj | A | A | A

Energetyka

Kursy i szkolenia w specjalnościach elektro-cieplno-energetycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Zapraszamy na organizowane przez nas kursy. Wypełnij formularz zgłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kursów.