Prawo pracy
 
drukuj | A | A | A

Prawo pracy

Świadczenie usług w zakresie spraw pracowniczych obejmujących w szczególności:

 • hot line - udzielanie informacji telefonicznych dotyczących spraw pracowniczych według bieżących potrzeb klienta,
 • audyt zewnętrzny polegający na przeprowadzaniu oceny administrowania sprawami personalnymi i pracowniczymi wraz z podaniem wniosków zmierzających do wprowadzenia prawidłowych rozwiązań i regulacji,
 • wdrażanie motywacyjnych systemów wynagradzania,
 • okresowe przedkładanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego prawa pracy.

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy zajmujemy się m.in.:

 • problematyką czasu pracy,
 • zagadnieniami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • sytuacją prawną pracowników w przypadku przejęć i fuzji,
 • przygotowujemy lub aktualizujemy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, tj.:
 • układy zbiorowe pracy,
 • regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania,
 • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W zależności od rodzaju zawartej umowy z Klientem oferujemy:

 • doradztwo w ramach którego przygotowujemy projekty dokumentów, opinie i analizy,
 • hot-line za pomocą której nasi Klienci mogą zadawać nam pytanie i na bieżąco otrzymywać na nie odpowiedzi,
 • audyt podczas którego dokonujemy oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i regulacji zgodnych z obowiązującym stanem prawnymi interesem pracodawcy,
 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy.

Zapytaj o temat, który Cię interesuje - napisz do nas.

Zamów telefoniczną poradę z zakresu prawa pracy.

Uzgodnij termin spotkania z radcą prawnym.